Je reálné zavést v ČRS horní míru dravců?

24172987_512061035817079_393202338618197445_o

Zeptali jsme se předsedy JčÚS Ing. Karla Korandy na jeho pohled ohledně možnosti zavedení horní míry u dravců v ČRS.

Jaký je Váš  názor na téma horní míra dravců?

 

plošně aplikovanou horní mírou dravců nejsem příliš srozuměn. Podle diskuzí, které vedeme s členskou základnou sice část rybářů požaduje horní míru dravců, ale většina s tím nesouhlasí. Osobně se domnívám, že není důvod zavést horní míru dravců (možná s výjimkou několika vybraných revírů). Pokud bychom o tom uvažovali, museli bychom řešit též metody lovu dravců, neboť některé současné metody lovu dravců jsou nešetrné a vedou k jejich úhynu. To je jedna z klíčových otázek tohoto tématu.

 

Je řešitelné v ČRS zavést horní míru dravců?

 

Podle mého není. ČRS není v současnosti, i přesto, že máme nového předsedu, doposud připraven na větší změny. S velkou nadějí očekáváme nástup nového jednatele, který by měl být svým vzděláním, praxí a zkušenostmi, velkým přínosem pro svaz. Mělo by se jednat o velký kvalitativní skok, alespoň v to všichni doufáme.

ČRS není jednotný ani v poměrně jednoduchém pravidlu K70, není tudíž možné očekávat, že by došlo ke konsensu v otázce horní míry dravců. Je důležité zmínit i problematiku organizace sportovního rybolovu v ČRS. Zavedený princip změn je ten, že návrhy mají vycházet od členské základny a od místních organizací. Ačkoliv zastávám tento demokratický princip, domnívám se, že v tomto případě by se mělo rozhodnout na odborné úrovni. K otázce, jak by vypadala po několika letech rybí obsádka na revírech, kde by byla zavedena horní míra dravců, je spíše pro odborníky než pro naši laickou veřejnost

 

Zvažuje ČRS aktuálně zavedení horní míry dravců? Potažmo všech ryb, které mají dle řádu spodní míru?

 

Jak jsem již napsal výše – nezvažuje. Výjimkou je kapr s K70. Spíše se hovoří o zvyšování míry vybraných druhů ryb, např. štika, candát, pstruh apod. Chceme, aby v revírech se lovily větší ryby, čili abychom jim umožnili, aby měly čas dorůst a vytřít se.

Jihočeský územní svaz od příštího roku zvýšil na všech svých revírech míru štiky na 60 cm. Podle našich statistik je zhruba polovina ulovených a ponechaných štik ve velikosti 50-60 cm. Osobně se domnívám, že bychom se měli spíš věnovat této formě ochrany ryb.

 

Petrův zdar 

Ing. Karel Koranda,  předseda JčÚS

koranda 

 

Zastáváme názor, že horní míra jako u populárního a nejvíce chytaného kapra K70 by měla být zavedena i u ostatních ryb jako jsou dravci. Jsme si vědomi, že jde o rozsáhlejší a komplikované téma a nejde jednoznačně nastavit horní míru dravců a to už jen z pohledu specifika revíru, složení rybí obsádky, povolené metody lovu dravců atd.

Jde nám spíše o etický kodex pro všechny rybáře, který by doporučoval horní míru pro dravé ryby. Jsou rybáři, kteří se lovu dravých ryb vyloženě věnují a chtějí zavedení horní míry. Rybolovné techniky se posouvají stále dopředu a vzrůstá počet rybářů co si chodí k vodě skutečně odpočinout a lovem se bavit.  A chtějí hlavně ryby chránit. Měly by být v rybářském řádu vymezeny vhodné techniky (montáže, systémy) pro chytání dravců, které rybě závažně neublíží a může být bezpečně puštěna zpět. Následnou regulaci rybí obsádky lovu nad horní míru by měly řešit vyjímky vydané od ÚS

 

Návrh horní míry vybraných dravců:

 

150-160 cm

80-85 cm

75-80 cm

30-35 cm

sumec

štika

candát

okoun

       

 

 

 

tým CatchAndRelease.cz

logo-CAR-official

Fishing For Next Generation

Zpět do obchodu