Projekt K-70

Cílem projektu K-70 je snaha zamezit nekontrolovanému odvážení a překupování trofejních kaprů, jejichž počet na svazových vodách dramaticky klesá. logo-k70-officialZůstaň pravým rybářem "srdcařem" a nestaň se obyčejným návštěvníkem CARP ZOO! Nepodporuj nákupem povolenky soukromé revíry s převezenými kapry ze svazových vod!!!

Proč je nutné zavést celoplošně horní míru u kapra?

  • Snaha zamezit znehodnocování svazových revírů, které úbytkem nebo dokonce vymizením trofejních ryb ztrácejí hodnotu
  • Zamezit námezdním rybářům převozu trofejních ryb ze svazových revírů do soukromých vod a zabránit ilegálnímu obchodu s rybami
  • Vytvořit z českých svazových revírů zdravou konkurenci soukromým vodám
  • Umožnit nastupujícím generacím šanci na ulovení trofejního kapra na svazových vodách
  • Proč platit na soukromých vodách za něco, co by mělo být dostupné v rámci povolenky rybářského svazu
  • Ochránit přírodní bohatství svazových vod, které je nenahraditelné

image

 

Převzali a oživili jsme po 10 letech projekt K-70 se souhlasem autora Mgr. Radka Sekery. Provedli jsme redesign loga, které se tak stalo oficiálním logem projektu K-70.

loga-k70-car

Historie projektu K-70

Autor projektu: Mgr. Radek Sekera

2004-2009


Psal se rok 2004 a mezi rybářskou veřejností vrcholila diskuse na téma prudkého snižování počtu trofejních ryb na svazových vodách. Přes opětovné vysvětlování důležitosti ochrany těchto ryb našimi předními kapráři prostřednictvím článků v časopisech a na internetu, i přes menší pokusy jednotlivců se stále nedařilo zorganizovat takový projekt, který by svou celorepublikovou působností oslovil co nejširší část rybářské veřejnosti. Společně s Petrem Havlíčkem jsem sepsal několika stránkový dokument o nutnosti ochrany trofejních kaprů a oslovili jsme známé osobnosti z kaprářské scény, kultury, odborníky v oboru rybářství a rybnikářství a další přátele rybářského sportu. Slovo dalo slovo a 29.12. 2004 se v Kolíně uskutečnilo první setkání členů petičního výboru ve složení: Radek Sekera, Petr Havlíček, Karel Nikl, Ivo Sláma, Martin Šimek, Aleš Vondrlík, Jiří Pacovský, Václav Ehrlich, Jiří Drahorád, Jiří Krejčí, Rudolf Čížek, Michal Kučera. Společně jsme dlouhé hodiny diskutovali nad tématem, jakým způsobem se zasadit o záchranu posledních větších kaprů na svazových vodách. Bylo zapotřebí, aby se všichni shodli na základních prioritách a způsobu vedení projektu, což netrvalo dlouho a mohly být zadány úkoly v podobě vypracovat text petice, odborné podklady, analýzi pro spolupráci s příslušnými orgány. Po několik týdnů probíhala mezi členy e-mailová a telefonická diskuse nad textem petice, jejíž obsah je společným konsensem všech 12 členů petičního výboru a nezávislých osob. Abychom mohli rybářskou veřejnost informovat o aktuálním dějí kolem K-70, vytvořil jsem internetové stránky (https://k70.webnode.cz), kde se lze dočíst o celém průběhu projektu, máte zde možnost stáhnout si text petice a vystavit ji ve své oblíbené prodejně rybářských potřeb nebo se přímo sami zapojit do sběru podpisů. Vytištění petic, kterých bylo potřeba na tisíc, se ujal Aleš Vondrlík, pak už jen zbývalo rozeslat texty petic po rybářských prodejnách, umistít je na úřední desky, do místních organizací. Rybáře, jenž nemají přístup k internetu nebo si nekupují žádný rybářský časopis, jsme se pokusili oslovit na výročních schůzích, při dobrovolných brigádách nebo přímo u vody, na některých revírech lze dokonce najít texty petic vyvěšené!

15.1. 2005 se uskutečnilo 2. setkání, kde se diskutovalo nad právní problematikou rybářského zákona za účasti, jak se říká, člověka za slovo vzatého přímo z oboru a byli vybrání zástupci pro jednání s Českým rybářským svazem (Michal Kučera a Jirka Pacovský). V této chvíli byl projekt K-70, který vděčí za svůj originální název Ivu Slámovi, naplno rozjet a před námi stál a nadále stojí závazek vůči tisícovkám rybářů, kteří doposud K-70 podpořili.

25.1. 2005 se vypravil Michal Kučera a Jirka Pacovský do Prahy na setkání se zástupci hospodářského úseku Rady ČRS, aby se s nimi pokusili najít společné řešení problému, který trápí nejednoho rybáře. Na základě předaných podkladů obsahujících text petice a vyjádření odborníků bylo přislíbeno, že se Rada ČRS bude touto problematikou zabývat na svém zasedání. Kladný ohlas z jejich strany v nás probudil další impuls, že náš boj není zbytečný. Na svém březnovém zasedání Rada ČRS schválila zavedení horní míry u kapra na revíru Veslařský kanál Račice od 1. ledna 2006 a současně doporučila projednat na územních svazech ČRS možnost zavedení horní míry u kapra i na jiných revírech ČRS. Tato informace a kladný ohlas na projekt znamenalo pro mnohé rybářů velkou podporu v boji za záchranu posledních talismanů jejich revírů a na místních výročních schůzích sami navrhovali zavedení horní míry u kapra. Velice nás těšila každá zpráva, kdy v některé MO byla horní míry zavedena přímo jednohlasným souhlasem tamní členské základny, kdy sami její členové na základě K-70 předstupovali před své kolegy a vysvětlovali jim nutnost zavedení horní míry. Dne 14.12.2005 jsme o vzniku K-70 informovali i tehdejšího ředitele odboru rybářství na Mze Ing. Pondělníčka, který v odpovědi vyjádřil kladný zájem o tuto iniciativu.

Důležité je pevně věřit tomu, co děláte a jít za svým cílem. Jelikož projekt K-70 je v historii českého sportovního rybolovu první takto výraznou iniciativou rybárů, nebylo vůbec jednoduché, vzhledem k tomu, že jde o dobrovolnou činnost, takovou akci zorganizovat.

Abychom rybářům a dalším lidem, kteří se o rybářství zajímají, nabídli možnost osobní konzultace o projektu, pravidelně se v zastoupení K-70 účastním mezinárodní výstavy Rybaření. V roce 2005 za podpory Karla Nikla, který poskytl pro K-70 dočasné útočiště během celé výstavy, měli rybáři možnost podepsat petiční archy, diskutovat o problému převážení trofejních kaprů, konfrontovat své zkušenosti, případně navrhovat vlastní řešení. Po zbývají roky se K-70 přesunala na stánek Michala Kučery, kde každoročně mluvím se stovkami rybářů, jednotlivými funkcionáři svazu o průběhu a výsledku zavádění horní míry.

Veliké poděkování však patří i významným osobnostem, které daly K-70 záštitu, zejména dvojnásobné mistryni světa v LRU Janě Grešové, herečce Kateřině Brožové, ichtyologovi, fotografovi RNDr. Peteru Áčovi, PhD., Prof. Ing. Josefu Kuthanovi, DrSc., olympijským vítězům Romanu Šebrlemu a Janu Železnému, rybářskému publicistovi Ottu Pospíšilovi, reprezentantovi v LRU Richardu Konopásekovi, zpěvákovi Richardu Tesaříkovi, členovi skupiny Kabát Milanu Špalkovi, baviči Zdeňku Izerovi a hercovi Rudolfu Hrušínskému. Právě pan Hrušínský díky pořadu „Jak na ryby” nám velmi pomohl s tím, že se o K-70 dozvěděla nejenom rybářská veřejnost.

 

01.01.2017 v Hradci Králové

tým CatchAndRelease.cz

logo-CAR-official

Fishing For Next Generation

Zpět do obchodu