Oznámení demonstrace za navrácení ČRS členské základně

Vážení rybáři, přátelé a známí Petrova cechu,

My, jako sdružení Catch and Release Cz a zároveň řadoví členové ČRS připravujeme dne 30. 03. 2019 v 11:30 pokojnou demonstraci na základě dlouhodobě špatné situace v Český rybářský svaz, z.s..

Demonstrace proběhne před objektem ČRS, NAD OLŠINAMI 282/31, PRAHA 10 VINOHRADY. Během demonstrace budou předloženy požadavky na radu a vedení vedení ČRS! Taktéž proběhne tisková konference, kde vystoupí některé osobnosti ČRS.

Buďme jako členové ČRS konečně jednotní a nebojme se vyjádřit k tomu, co nás tíží a stěžuje náš koníček (rybaření). Uzdravme společně zkostnatělý ČRS. Pokud i vám, řadovým členům ČRS není lhostejná situace v celém ČRS a vše co se kolem současného rybaření, hospodaření a zákonů (ne)děje, přijďte nás podpořit a především vyjádřit vaši nespokojenost.

stavka


Požadavky členů sdružení Catch And Release Cz a členské základny ČRS (celkem 23 bodů)

1. Audit ČRS
2. Změna stanov ČRS a jednacího řádu
3. Vrácení dekretů k vodám na MO
4. Stávající jednatele nahradit funkcí vedoucího sekretariátu bez hlasovacího práva
5. Omezit výkon funkcí na max. 2 funkční období
6. Zákaz souběhu funkce na všech úrovních v ČRS a u všech funkcionářů včetně zaměstnanců včetně dceřiných společností
7. Statutární zástupci budou předseda a dva místopředsedové příslušného výboru
8. ČRS budou profesionálně řídit funkcionáři volení členskou základnou – uvolněný předseda
9. Volba předsedy ČRS přímou volbou
10. Zavedení centrálně systému Lipan
11. Otevřená výběrová řízení a tendry
12. Zákaz vlastního podnikání v oboru včetně účastí na výběrových řízení nebo tendrech a taktéž podnikání v rybníkářství a to i formou nájmu všem funkcionářům v ČRS
13. Otevřenou informovanost k členské základně
14. Změny v rybářském řádu s ohledem na rybolovné techniky
15. Sjednotit pravidla RŘ s ohledem na typ revíru, jeho umístění a ochrany přírody a obsádky ryb
16. Ochrana všech ušlechtilých ryb ( spodní – horní míra )
17. Omezení počtu ponechaných ryb na 1 povolenku
18. Zarybňování provádět před svědky ( min 3 ) z MO a hájení revíru min 30 dnů
19. Vymezit odpovědnost RR a k tomu ji vybavit potřebnými právy i na úkor US tak, aby mohla reálně a akčně zastupovat ČRS před státní správou a administrativně řídit činnost ČRS
20. V případě prokázání prodeje ryb z revíru ČRS nebo jejich směny vyloučit člena ČRS na doživotí
21. Zarybňování provádět s důrazem na rozmanitost rybí obsádky a původní druhy ryb
22. Zavést brigády povinně a v případě zaplacení brigád žádat částku 1 hodina brigády = 500 kč ( min. odpracovat ve prospěch ČRS 10 hodin )
23. Rezignace jednatele ČRS na všechny funkce

Petrův zdar!

Catch and Release Cz, z.s.

 

Zpět do obchodu