Rok existence plošné K-70 na JčÚS

2

Kdy to začalo, aneb kdy se stává přání K-70 realitou

Výbor Jihočeského územního svazu ČRS na návrh svého územního hospodářského odboru bez dlouhých diskuzí a jednomyslně rozhodl dne 20.4.2017 doporučit územní konferenci JčÚS ČRS, aby schválila zavedení bližší podmínky označované jako K70 (pouštění kaprů delších než 70 cm zpět do revíru) na všech revírech Jihočeského územního svazu ČRS. Tím zřejmě skončily nekonečné diskuse o tom, zda ochrana trofejních kaprů má být plošná nebo má být aplikována pouze na některých revírech.

Zdroj:  http://www.crscb.cz/k70-prani-se-stava-realitou/

kapr-obecny1

V roce 2018 vešla v platnost zavedená horní míra kapra K-70  na všech revírech Jihočeského územního svazu. Jelikož se jedná o jeden z našich cílů projektu #CAR z řad sportovních rybářů a zakladatelů K-70 z roku 2004, nejen proto jsme se zeptali pana Ing. Karla Korandy, předsedy JčÚS na jeho postřehy se zavedenou plošnou K-70 v prvním roce jejího života.  

Jak hodnotíte rok 2018 se zavedením horní míry K70 na všech revírech JčÚS? 

Zavedení K-70 na našich revírech nemělo v roce 2018 žádnou významnou odezvu. Lovci velkých kaprů nám vesměs za zavedení tohoto opatření děkovali, na sociálních sítích se objevilo pár odpůrců tohoto omezení, ale jinak byl klid. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v dalších letech. K-70 jsme měli už historicky zavedenou na některých větších revírech a máme i orientační statistiku, kolik kaprů větších než 70 cm bylo na těchto revírech každoročně uloveno.   

Jak K-70 přijala celá vaše členská základna rybářů JčÚS? 

Část rybářů, kteří se věnují lovu velkých kaprů to samozřejmě přivítala s nadšením, částečně i z důvodu, že je konečně někdo vyslyšel. Někteří rybáři toto opatření kritizovali, zdůvodňovali to domněnkou, že velcí kapři jsou významným potravním konkurentem ostatních druhů ryb a někteří argumentovali, že v revírech nakonec budou je přerostlí kapří obři. Statistika z revírů, kde byla K-70 zavedena v minulosti, však hovořila jasně. V těchto revírech došlo sice k mírnému zvýšení počtu úlovků velkých kaprů, avšak nijak dramatickému. Stejně tak nebyl prokázán žádný negativní vliv na ostatní obsádku.   

Respektují rybáři horní míru K70? 

Respektují, tedy pokud jsou slušní a dodržují rybářský řád, což je většina. Může se samozřejmě stát, že občas někdo velkého kapra uloví a odnese. Nechci spekulovat, zda se to děje kvůli následnému prodeji, jak jsme toho byli v minulosti svědky, a nebo ho doma vyudí. Je mezi námi pořád část rybářů, kteří nám kradou ryby z revírů, a to nejenom ty velké, ale i podměrečné a nebo odnášejí víc ryb, než je povoleno

Projevila se tato změna při rybářských kontrolách?  

Pokud vím, tak jsme až na výjimky téměř žádné problémy při kontrolách rybářskou stráží nezaznamenali. Nemám v ruce kompletní statistiku přestupků a zadržených povolenek, ale výbor našeho územního svazu odsouhlasil, že bude zveřejněn přehled všech zadržených povolenek v roce 2018 včetně uvedení přestupků, seznam bude samozřejmě anonymizován. Tam si budou moci rybáři udělat přehled, za co a na kterých revírech a kdy byly povolenky zadržovány

Jaké jsou klady a případné zápory, které zavedená horní míra K-70 přinesla? 

Zavedení K-70 na všech našich jihočeských revírech vzešlo ze sílícího volání lovců těchto velkých ryb, abychom je chránili, a dále i ze stále rostoucího počtu požadavků jednotlivých místních organizací, abychom K-70 zavedli na revírech, které mají v péči. A tak jsme K-70 každý rok přidávali do popisu jednotlivých revírů až se náš hospodářský odbor shodl na tom, že s ohledem na stoupající poptávku po tomto omezení ho zavedeme plošně. Předpokládáme, že K-70 částečně zamezí odnášení velkých kaprů z revírů a ty se stanou alespoň trochu atraktivnějšími.

Zápory jsme konzultovali s odborníky z Jihočeské univerzity a Akademie věd a shodli jsme se, že K-70 nebude mít významné negativní dopady na revíry. Nicméně po několika letech budeme plošné zavedení K-70 samozřejmě vyhodnocovat

Doporučujete horní míru K70 i ostatním územním svazům?

Do rozhodování jiných územních svazů se nechci žádným způsobem míchat. Je plně v kompetenci uživatele revíru, aby K-70 zavedl nebo nezavedl. Ostatní územní svazy mají dost odborníků, aby zavedení K-70 posoudili, a navíc jsou samostatnými subjekty. Demokraticky zvolení funkcionáři ve vedení jednotlivých územních svazů určitě nejlépe posoudí, co je pro jejich členskou základnu nejlepší. 

 

Petrův zdar 

Ing. Karel Koranda,  předseda JčÚS

koranda 

 

Je vidět, že kde je vůle, je i cesta. Změny jsou možné, ale rybaři musí o ně usilovat! Proto se rybáři spojte a prosazujte usilovně změny ve vašich místních organizací. Nebuďte lhostejní tomu, co se děje kolem vás. Členské schůze se blíží. 

Budeme i nadále usilovat, aby i ostatní územní svazy následovaly JčÚS a zavedli na všech revírech K-70 celoplošně!  

 

Od-M-Ledvinky-3-1-768x512

tým CatchAndRelease.cz

logo-CAR-official

Fishing For Next Generation

 

Zpět do obchodu