O projektu Catch And Release

Projekt vznikl na základě popudu příznivců sportovního rybolovu, kteří si chtějí rybolov užívat na plno, a to s ohledem a úctou k rybám i přírodě. Chceme jít příkladem a dělat osvětu, jak se k rybám a především trofejním kusům chovat. Také poukázat na zastaralý rybářský řád, který doposud neprošel žádnou zásadní novelizací jak v Čechách, tak i na Slovensku.

logo-CAR-official

 

Rybářský řád na vyjímky nestanovuje základní parametry, jako je horní míra ulovené ryby, základní pomůcky pro šetrné zacházení s rybou, atd. Trofejní kusy jsou nadále zabíjeny na maso a nebo dle posledního trendu přenášeny na soukromé vody za účelem zisku. Máme za cíl poukázat na tyto skutečnosti a vytvořit silnou komunitu vyznavačů sportovního rybolovu pod znackou catch and release. Projekt catchandrelease neodsuzuje a nezakazuje rybářům brát od vody ulovky dle rybařskeho řadu a už vůbec není ani odpůrcem proti konzumaci ryb. Ber od vody ryby konzumní a to v rozumném počtu a pro osobní potřebu.

 

Pravidla:

 •   V případě kapra, nejolíbenější ryby, toleruje hranici do 6 kg nebo do 70 cm. Ryba větší váhové kategorie měla by po zdokumnetovaní neprodleně a šetrně puštěna zpět v místě, kde byla ulovena.
 •   Dokumentovaní úlovku vždy nad mokrou podložkou a nebo ve vodě.
 •   Základní výbavou catch and release rybáře je podběrák s jemnou sítí o velikosti ramen min. 80 cm, podložkou a váhou i dezinfekčním přípravkem pro případné ošetření ryby.
 •   Sakovaní ryb jen v krajních mezích a když, tak v prodyšném a jemném saku. Sakovaní v patřičně hloubce pro dostatečný prostor ryby a vždy pevné uvázaní koncového lana.
 •   Udržovani pořádku rybáře na místě, kde právě lov vykonavá. Při opuštění místa vše po sobě beze stopy uklidí.
 •   Chovat se tiše a ohleduplně vůči ostatním rybářum, kteří loví v blízkém okolí.
 •   Umět se postavit a chránit ryby před nepřízpůsobilými rybaři.
 •   Šířit dále vyznáni a projekt catch and release mezi ostatními rybáři a veřejností.

 

 

 

Registrace:

 •   Registrací v projektu catch and release se rybář dobrovolně zavazuje dodržovat jeho zásady a šířit jeho myšlenku.
 •   Registrované údaje o rybáři nebudou použity pro obchodní učely. Pouze pro zasílání informací kolem projektu a vyznavačů catch and relase.
 •   V případě porušení etických a morálních stanov catch and release bude registrovaný rybář vyřazen ze seznamu a bude veřejně dostupný.

Cíl:

 •   Budeme společně usilovat o změnu rybářského zákona pro nonstop lov v měsících květen až září a navrhovat zavedení speciálních povolenek pro sportovní rybáře catch and release.
 •   Vytvářet veřejný prostor na poukázání nevhodného chování u vody a černého obchodu s trofejními rybami všech druhů za cílem obohatit se a tím drancovat vody v Čechách a na Slovensku.

 

Projekt K-70

Cílem K-70 je snaha zamezit nekontrolovanému odvážení a překupování trofejních kaprů, jejichž počet na svazových vodách dramaticky klesá.logo-k70-official

Zůstaň pravým rybářem srdcařem a nestaň se obyčejným návštěvníkem zoo! Nepodporuj soukromé  revíry s převezenými kapry ze svazových vod!!!

Proč je nutné zavést celoplošně horní míru u kapra?

 • Snaha zamezit znehodnocování svazových revírů, které úbytkem nebo dokonce vymizením trofejních ryb ztrácejí hodnotu
 • Zamezit námezdním rybářům převozu trofejních ryb ze svazových revírů do soukromých vod a zabránit ilegálnímu obchodu s rybami
 • Vytvořit z českých svazových revírů zdravou konkurenci soukromým vodám
 • Umožnit nastupujícím generacím šanci na ulovení trofejního kapra na svazových vodách
 • Proč platit na soukromých vodách za něco, co by mělo být dostupné v rámci povolenky rybářského svazu
 • Ochránit přírodní bohatství svazových vod, které je nenahraditelné

 

Převzali a oživili jsme po 10 letech projekt K-70 se souhlasem autora Mgr. Radka Sekery. Provedli jsme redesign loga, které se tak stalo oficiíálním logem projektu K-70.

loga-k70-car

Historie projektu K-70

Autor projektu: Mgr. Radek Sekera

2004-2009

 

Zapojte se a vytvořte s námi silnou komunitu vyznavačů sportovního rybolovu pod značkou Catch And Release.

 

V Hradci Králové dne 01.01.2016

tým CatchAndRelease.cz

Zpět do obchodu